เงื่อนไขการให้บริการ

By using our website you accept these terms of use, including our Privacy Policy. If you don’t agree, your remedy is to stop using our website. We may update these terms of use from time to time, so you should revisit each time you use our website.

Entire Agreement

These terms of use forms the entire understanding between you and us with respect to your use of our website.

No Unlawful or Prohibited Use

As a condition of your use of this website, you warrant that you will not use this website for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms of use.

Links Disclaimer

We have no control over the information accessed through links from our site. You use links at your own risk.

Termination/Access Restriction

We reserve the right to terminate your access to this website and the related services or any portion of it at any time, without notice.

Disclaimer

Anything contained on this website is provided “as is” without warranty or condition of any kind. While we attempt to ensure that the content of our website is correct, we cannot guarantee its reliability, accuracy or completeness because this information changes all the time. You agree that no information or advice provided by us constitutes medical, legal or financial advice or advice of any other regulated industry and users should not rely exclusively on any such information or advice.

Limitation of Liability

We will not be liable to you or any other person or entity for any damages whatsoever arising as a result of your use of this website in any way. In addition, where warranties are implied by law, you acknowledge and agree that the total aggregate liability to us is limited to the total amount paid by you for the particular services that are the subject of the cause of action, even if those services were provided to you without cost. This limitation of liability applies to the fullest extent permitted by law, and shall survive any termination or expiration of this agreement or your use of this website or the services found on this website.

Applicable Law

If any matter concerning this website “mp3cutterpro.com” shall be brought before a court of law, pre- or post-arbitration, viewer, visitor, member, subscriber or customer agrees to that the sole and proper jurisdiction to be the state, city and country of the website owner unless otherwise here specified. In the event that litigation is in a federal court, the proper court shall be the closest federal court to the web site owner’s address.

Copyright

All contents of this website are copyright by mp3cutterpro.com. Unless otherwise specified, we own or are licensed to use the copyright in all material on our website. Please contact us should you require permission to reproduce any of the contents of this site. We may or may not be able to authorise use, particularly of trademarks or materials of other companies. Only your personal use of our copyright materials is permitted, which means that you may access, download, or print such materials for your personal use only. Commercial use of any sort is expressly prohibited.

Material Connection Disclosure:

We may promote products or services offered by other individuals or businesses and we may be paid affiliate commissions on any purchase you make. You will not be required to purchase anything we recommend. You should always perform your own due diligence before purchasing a product or service mentioned on this website mp3cutterpro.com. All recommendations are made in good faith based upon the opinion of the writer at the time a product or service is mentioned on the website.

Service Contact: [email protected]

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ครั้งละ 20 ไฟล์เท่านั้น ขนาดไฟล์เสียงสูงสุดที่อนุญาตคือ 300MB รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับโปรดอัปโหลดไฟล์เสียงที่ถูกต้อง รูปแบบที่ไม่รองรับ: ไม่ได้เพิ่มไฟล์บางไฟล์ เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์โปรดลองอีกครั้ง ขออภัยเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างโปรดลองอีกครั้ง รูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับโปรดใส่ URL เสียงที่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด: เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดต้องไม่เหมือนกัน ข้อผิดพลาด: เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดต้องถูกต้อง ไฟล์นี้หมดอายุแล้ว โปรดอัปโหลดไฟล์ใหม่ด้านล่าง ไม่ได้เลือกไฟล์ โปรดเลือกไฟล์ก่อน ข้อผิดพลาดในการอัปโหลด: โปรดลบการอัปโหลดที่ล้มเหลวและลองอีกครั้ง